Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BWP Skórkiewicz Sp. J.

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BWP Skórkiewicz Sp. J.”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.  Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  289 080,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  289 080,93 zł

Tytuł projektu: ,,Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne , Poddziałania 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych”

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności naszej firmy na rynkach zagranicznych dzięki wdrożeni do seryjnej produkcji 2 nowych typoszeregów produktów ( T-Topy i owiewki) oraz usługi personalizacji okuć jachtowych. Nowe produkty będą mały szereg innowacyjnych cech, które są  konsekwencją wdrożenia własnych prac B+R.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021

Wartość projektu:  12 026 940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  4 924 800,00 zł

Tytuł projektu: ,,Wzór na konkurencję

Unia EuropejskaPrzedsiębiorstwo BWP-SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych dzięki wdrożeniu 2 nowych produktów o unikalnym wzornictwie (design) sygnowanych własną marką BWP

Realizacja projektu spowoduje wzrost eksportu, a w rezultacie tego firma zacznie sprzedawać produkty sygnowane własną marką.

Wartość projektu:  5 427 621,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskich:  2 647 620,00 zł